Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Ciepielowie

Czcionka:

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Ciepielowie funkcjonuje pod obecną nazwą od 1990 roku. Wcześniej był to Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło Terenowe w Ciepielowie, założony w 1972 roku przez Wacława Zaborskiego.  Wówczas w skład zarządu wchodzili: prezes –Władysław Baczkowski, zastępca prezesa – Franciszek Bańcerowski, sekretarz – Jan Trojacki, skarbnik – Helena Lachowska. W terenie funkcjonowało wtedy 6 kół w miejscowościach: Antoniów, Bąkowa, Łaziska, Pcin, Świesielice i Wielgie, zrzeszających razem 222 członków zwyczajnych i 26 członków podopiecznych.             

Obecnie siedziba związku mieści się w Ciepielowie przy ul. Jana Kochanowskiego 4. W skład zarządu wchodzą: prezes – Stanisław Gębka, sekretarz – Marianna Bębenek, skarbnik – Stanisław Miller. Związek Kombatantów liczy 39 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu) i 39 członków podopiecznych (głównie wdowy i wdowcy po kombatantach). Wielu z nich uhonorowanych jest stopniem oficerskim Wojska Polskiego.

Związek jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRP i BWP), działa na podstawie Statutu, Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o kombatantach. Związek posiada osobowość prawną.

Celami Związku są: kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa; otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych; popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie; czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość; reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku; działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej; umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

Związek Kombatantów działający w Ciepielowie przeprowadza i uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych, m. in. co roku w drugą niedzielę września, bierze udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy mordu jeńców wojennych w Dąbrowie, uświetniając swoją obecnością to wydarzenie. Z inicjatywy związku odbywają się również uroczystości pod pomnikiem pułkownika Jana Sońty „Ośki”, usytuowanym przed budynkiem gimnazjum, poświęcone pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców  gminy Ciepielów.

Związek sprawuje opiekę nad miejscami upamiętniającymi męczeńską śmierć za wolną Ojczyznę. Od 2005 roku miejsce pamięci pod Dąbrową z inicjatywy samorządu gminy i przy finansowym wsparciu koła kombatantów przybrało nowy wygląd. Przeprowadzono tam następujące prace modernizacyjno-budowlane: ułożono chodniki z kostki brukowej, zasilono trawę, wzniesiono maszt dla flagi narodowej, odnowiono pomnik i grób żołnierzy, utwardzono teren parkingu. W centralnym punkcie ustawiono kaplicę oraz tablicę informacyjną. Związek Kombatancki przeprowadził również renowację pomnika w Starym Ciepielowie.                  

Kombatanci biorą udział w różnych imprezach organizowanych przez szkoły, m.in. święcie niepodległości, konkursie poezji i pieśni patriotycznej. Ich uczestnictwo w tych uroczystościach ma duży walor wychowawczy, gdyż uczniowie mogą spotkać się i osobiście porozmawiać z uczestnikami walk o niepodległość. Szczególne zasługi dla działalności związku miał, nieżyjący już pułkownik Władysław Owczarek ps. „Bula”, ostatni dowódca Batalionów Chłopskich.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Książka