Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
 • możliwość nawigacji za pomocą klawiatury
 • strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:   

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, adres: ul. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów, e-mail: biblioteka@ciepielow.pl, telefon: 48/3788038.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie, ul. Kochanowskiego 4

Biblioteka mieści się na piętrze w budynku OSP w Ciepielowie.

 • do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Kochanowskiego,
 • do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do holu znajdującego się na parterze,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, do biblioteki prowadzą schody i korytarz,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie istniejących barier nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem biblioteki pod nr tel.  48/3788038. Pracownik zniesie na parter potrzebne publikacje.

Filia Biblioteczna w Wielgiem, Wielgie 213

Filia Biblioteczna usytuowana jest na piętrze w budynku Domu Ludowego.

 • do biblioteki prowadzi wejście usytuowane z prawej strony budynku. Do wejścia prowadzą schody z barierką, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • w pobliżu budynku znajduje się parking z wieloma miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi, na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Książka